Rok Mieczysława Gębarowicza

Rok Mieczysława Gębarowicza w Jarosławiu


(...) Doznawałem pomocy, spotykały mnie wyróżnienia. Pierwsze traktowałem jako dowód zaufania, ale zarazem jako zobowiązanie do jego usprawiedliwienia. Drugie dawały mi dużą satysfakcję, nie tylko jako schlebienie miłości własnej, ale i jako dowód, że uczciwa praca może znaleźć uznanie. Mieczysław Gębarowicz

Rada Miasta Jarosławia uchwałą z dnia 26 lutego br. ustanowiła rok 2018 Rokiem Mieczysława Gębarowicza na terenie Miasta Jarosławia. Sprzyjające temu okazje to 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 125. rocznica urodzin Gębarowicza. Do organizacji obchodów włączyły się jarosławskie stowarzyszenia oraz instytucje kultury: Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Jarosławiu, Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu, Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Fredry w Jarosławiu, Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia oraz Dom Spotkań z Historią w Warszawie. Zaangażowane w to przedsięwzięcie jest również I LO im. M. Kopernika w Jarosławiu. Honorowy Patronat nad obchodami objął Waldemar Paluch – Burmistrz Miasta Jarosławia. Ważnym elementem przedsięwzięcia będą cykliczne spotkania, które przybliżą jarosławianom postać tego niezwykłego człowieka.

W piątek – 9 marca w Sali Lustrzanej Centrum Kultury i Promocji odbyły się spotkania inaugurujące Rok Mieczysława Gębarowicza w Jarosławiu. Ciekawe wykłady o „Strażniku skarbów Miasta Lwowa” na obu spotkaniach poprowadził Tomasz Kuba Kozłowski z Domu Spotkań z Historią. Na pierwszym z nich zaproszonymi gośćmi byli uczniowie czterech jarosławskich szkół średnich: I LO im. Kopernika, Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha oraz Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej. Wspomniano wówczas, że Mieczysławowi Gębarowiczowi należy się zaszczytne miejsce wśród naszych obywateli. Do tej pory mało słyszało się przecież o tym jarosławianinie. Tomasz Kozłowski z wielką pasją opowiadał o życiu i działalności Gębarowicza od narodzin i wczesnego dzieciństwa aż do kariery kustosza Ossolineum i śmierci. Wykład zakończono wymownymi słowami: Należy mu się wielka cześć w Jarosławiu i nie tylko. Zawdzięczamy mu dzieła wielkich wieszczów w Polsce. Wielka w tym rola tego miasta, by upomnieć się o tę postać.

Zebranych na drugim spotkaniu w imieniu Burmistrza Miasta Jarosławia przywitał dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu – Tomasz Wywrót. Spotkanie poświęcone zostało niezwykłym zbiorom jakie w XIX i na początku XX wieku zgromadzono w lwowskich muzeach, galeriach, archiwach i zbiorach prywatnych. Po raz kolejny szczególnie podkreślona została tu rola Mieczysława Gębarowicza, pracującego na rzecz ratowania dla Polski zbiorów lwowskich. Jego staraniem m.in. w marcu i kwietniu 1944 roku ze Lwowa wywieziono do Krakowa 67 skrzyń z najcenniejszymi obiektami ze zbiorów Ossolineum i Biblioteki Baworowskich oraz 72 skrzynie ze zbiorami Biblioteki Uniwersyteckiej.

Spotkanie o wybitnym jarosławianinie z pewnością zostanie w pamięci uczestniczących w nim gości. Po raz kolejny przekonali się oni, że pamięć o bohaterach to fundament naszej przyszłości. Informacje o kolejnych spotkaniach nt. osoby Mieczysława Gębarowicza będą pojawiać się na naszej stronie internetowej.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu Zobacz zdjęcia

Opiekunowie:
mgr Jakub Duda, dr inż. Tomasz Lewandowski
Teksty:
Klasa dziennikarska rocznik 2000
Wykonanie strony:
Damian Wołczyk 1F, Konrad Maciąga 1F
Previous Next